Leidyba

Teismo psichiatrijos ekspertizė

Vadovėlis

AutoriusKonstantinas Daškevičius, Jelena Daškevičienė, Virginija Adomaitienė
LeidyklaVitae Litera
Leidimo metai2018
Puslapių sk.254
ISBN978-609-454-347-0
FormatasA5
ViršelisMinkštu viršeliu
TipasKaina 
Elektroninė knyga internete
1 mėn.15.60 €Pirkti
6 mėn.29.04 €Pirkti
12 mėn.31.20 €Pirkti

Anotacija

Dabartinės psichiatrijos diagnostikos ir gydymo pasiekimai sudaro sąlygas
naujam požiūriui kitaip pažvelgti bei įvertinti situacijas, kuriose, vykdant
teisingumą, reikalingos specialios teismo psichiatrijos žinios. Šioje knygoje autoriai
daugiausia nagrinėjo tas temas bei problemas, kurios viena vertus yra
susijusios su teismo psichiatrijos ekspertizės metodologiniais pagrindais, moraliniais,
etiniais dalykais, kita vertus, su klinikiniais diferenciniais diagnostiniais,
teisiniais, socialiniais klausimais, nustatant nepakaltinamumo, riboto
pakaltinamumo, neveiksnumo, riboto veiksnumo medicininį ir juridinį kriterijus.
Šiame leidinyje autoriai analizuoja minėtas problemas de lege lete ir de lege
ferenda plotmėje, atsižvelgdami į išaugusį poreikį kuo plačiau taikyti teismo
psichiatrijoje pažangiausius psichiatrijos, socialinių mokslų, teisėkūros ir kitus
pasiekimus.
Šią knygą parengę autoriai tiki, kad tai bus išsamus ir patikimas žinių šaltinis
tiek studijuojantiesiems psichiatriją, tiek pradedantiems dirbti teismo
psichiatro eksperto darbą. Be to, manome, kad šis leidinys bus naudingas ir teisininkams (teisėjams, prokurorams, ikiteisminio tyrimo pareigūnams, advokatams),
socialiniams
darbuotojams bei kitų profesijų atstovams, kurie vienaip
arba kitaip susiję su teismo psichiatrija (šeimos gydytojams, notarams ir kt.), ir
tai palengvins mūsų visų, turinčių labai skirtingas specialybes ir kompetencijos
ribas, tarpusavio supratimą bei savo pareigų vykdymą.
Šioje knygoje nenagrinėjamas teismo psichiatrijos ekspertizių atlikimas
vaikams ir paaugliams. Autorių nuomone, šios ekspertizės turi savo specifiką
ir turi būti aptartos atskirame leidinyje.

 

Kliento zona

Krepšelis

Naujienų užsakymas

Didmenos zona

El. paštas

Slaptažodis